Dags för nytt avlopp?

Dags för nytt avlopp?

Om du funderar på att byta avlopp så kan vi bistå dig hela vägen igenom från idé till en färdig och nyinstallerad avloppsanläggning. En avloppsanläggning som vi dessutom lämnar 10 års funktionsgaranti på. I denna artikel finner du mer detaljerad information.

dags för nytt avlopp

Vi kan hjälpa dig med samtliga delar av installationen av ett nytt avlopp

Varje installation av en avloppsanläggning är unik då en rad faktorer alltid spelar in. Dock kan vi hjälpa dig att sammanställa alla dessa uppgifter för att kunna ge dig ett kostnadsförslag. Faktorerna som vi vanligtvis tittar på är vilken kommun du bor i och om området du bor i har hög skyddsnivå samt vilken marktyp du innehar. Vi behöver vanligtvis också veta om du önskar att inkludera ett förslag för WC anslutning men även om du nyttjar ett större badkar i fastigheten.  Samt om du nyttjar vattenrening av dricksvattnet.

 

dags för nytt avlopp?

Installera nytt avlopp - flera fördelar

Om din nuvarande avloppsanläggning är äldre än tio år så är vår rekommendation att du ser över dimensionering och funktion. Lagstiftningen har även ändrats på området vilket vi givetvis kan hjälpa dig med genom att svara på vad lagen bjuder inom området. En nyinstallation av en avloppsanläggning ger inte enbart ökad driftsäkerhet det minskar även på vår miljöpåverkan.

 

nytt avlopp och avloppsanläggning

Äldre avlopp - kan behöva åtgärd

Om du har ett äldre avlopp så kan miljökontoret i den kommunen du bor i ha synpunkter på din avloppsanläggning. Då du som fastighetsägare har ansvaret för avloppet och att det sköts så ligger det även på ditt ansvar att den är fungerande och driftsäkert. Alla oklarheter och frågor kring detta kan vi givetvis hjälpa dig med hela vägen igenom.

 

Nytt avlopp - hur kan vi hjälpa dig?

Om du önskar få mer information om en ny avloppsanläggning och vad din fastighet har för behov. Då är du välkommen att kontakta oss så lovar vi att hjälpa dig på bästa sätt.

G Folkessons 2016-03-03

 

Articles related to Dags för nytt avlopp?