Nya regler för rot- och rutarbete den 1 januari 2016

rotavdrag 2016


Från och med 1 januari 2016 så gäller nya regler för rotavdraget.  De nya reglerna innebär att rotavdraget sänks till max 30 % av arbetskostnaden.  Oavsett ålder så får den sammanlagda skattereduktionen inte överstiga 50 000 kr.

Konkret exempel

Ett arbete som kostar 50 000 kr inklusive mervärdesskatt har en marginal för rotavdrag på 15 000 kr. Det innebär att du som kund då ska betala 35 000 kr till leverantören och leverantören får sedan de resterade 15 000 kr från Skatteverket efter att du som kund har betalt.

Vem fyller i ansökan om rotavdrag?

Det är vi som leverantör som ansöker om rotavdrag till ditt projekt. Efter det är beviljat så dras det av på arbetskostnaden på din faktura.
Rotavdrag 2016 - vill du veta mer?
Om du har frågor eller vill veta mer vad som gäller för rotavdrag för ditt projekt så är du alltid välkommen att kontakta oss så ska vi bistå dig på bästa sätt.
G Folkessons 2016-03-15

 

Articles related to Nya regler för rot- och rutarbete den 1 januari 2016