Vad gäller för enskilt avlopp

vad gäller vid enskilt avlopp

Innan avloppsvattnet släpps ut i naturen så behöver det renas från näring och bakterier. Ett vatten som ej är rent riskerar att skada både ytvatten och grundvatten. Allt avloppsvatten som går ut klassas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.

Enskilt avlopp

Ett enskilt avlopp är ett avlopp som inte är anslutet till det allmänna avloppsnätet. Som ägare av en fastighet är du ansvarig att din avloppsanläggning fungerar och är driftsäker. All ändring som utökning eller nyinstallation ska alltid anmälas och du ska söka tillstånd innan anläggning påbörjas. Avloppsanläggning ska sedan byggas enligt tillståndsbeslutet från Miljöförbundet.

Enskilt avlopp - ansökan och hjälp

När du anlitar oss till anläggning av ditt vatten och avlopp så bistår vi dig hela vägen genom att vi hjälper dig att fylla rätt blanketter som ligger till grund för anmälan. Efter godkända papper är vi redo att utföra anläggning och skapa det önskade resultatet du efterfrågade. Om du finner att du önskar få hjälp med enskilt avlopp så är du alltid välkommen att kontakta oss så ska vi hjälpa dig på bästa sätt.

G Folkessons 2015-11-12

 

Articles related to Vad gäller för enskilt avlopp