Trädgårdsanläggning

Vi hjälper dig med trädgårdsanläggningen från planering till inköp och färdigställning. Här finner du mer information om tjänsten.

Dräneringsarbeten

Vi hjälper dig att skapa en fackmässig dränering runt om hela din fastighet. Vi utför allt på beprövad metod för att du ska bli nöjd.

Enskilt avlopp

Vi hjälper dig med enskilt avlopp och gör en fackmässig anläggning som du kan vara säker på blir fackmässigt utförd.

Vatten & avlopp

Vi hjälper dig med ansökan och anläggning av både avlopp och vatten samt filmning av befintliga rörsystem.

Anläggningar av skogsvägar

Vi hjälper dig att underlätta virkeshämtning och dränering av vatten genom att skapa skogsvägar som du får nytta av.

Trädfällning

Allt från enskilda träd till skövling och gallring av större områden. Vi har alla behörigheter som krävs för säker trädfällning.

Husgrunder

Från planering och placering till bortschaktning av jordmassor till gjutning av husgrunden. Vi hjälper dig hela vägen igenom.

Stubbfräsning

Vi kan bistå dig med stubbfräsning på både tomt eller på större markytor. Även möjlighet att ta bort häckar och rötter.

Trädgårdsskötsel

Genom vår trädgårdsskötsel får du mer tid över till andra sysslor och vi har även möjlighet att se över ditt sommarhus när du inte är på plats.

Artiklar

rotavdrag 2016

Från och med 1 januari 2016 så gäller nya regler för rotavdraget.  De nya reglerna innebär att rotavdraget sänks till max 30 % av arbetskostnaden.  Oavsett ålder så får den sammanlagda skattereduktionen inte överstiga 50 000 kr.

  G Folkessons
 mar 15, 2016
dags för nytt avlopp

Om du funderar på att byta avlopp så kan vi bistå dig hela vägen igenom från idé till en färdig och nyinstallerad avloppsanläggning. En avloppsanläggning som vi dessutom lämnar 10 års funktionsgaranti på. I denna artikel finner du mer detaljerad information.

  G Folkessons
 mar 3, 2016
vad gäller vid enskilt avlopp

Innan avloppsvattnet släpps ut i naturen så behöver det renas från näring och bakterier. Ett vatten som ej är rent riskerar att skada både ytvatten och grundvatten. Allt avloppsvatten som går ut klassas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.

  G Folkessons
 nov 12, 2015
vatten och avlopp rotavdrag
Här finner du en sammanställning av vad som är bra att känna till rörande skatteavdraget ROT.
  G Folkessons
 aug 12, 2015