Husgrund

Vi har möjlighet att hjälpa dig anlägga alla typer av husgrunder. Allt från torpargrund eller krypgrund som vissa benämner det. Vi kan erbjuda både plintgrund och källargrund samt givetvis platta på mark så kallad betongplatta. Vi har ett stort antal husgrundsprojekt bakom oss. Både enklare och svårare så vi vet vikten av att göra ett korrekt och riktigt arbete för att inte skapa några problem för dig senare som fastighetsägare.

Utsättning av din husgrund

Innan markarbetet kan påbörjas så behöver man säkerställa var exakt din husgrund ska stå både vad det gäller positionen på tomten och exakt placering samt höjdled. Din kommun vill oftast även godkänna din placering av huset på tomten. En del av schaktmassorna som blir kan du fördela över andra delar av din tomt. Glöm bara inte att lyfta fråga med kommunen först så brukar det inte möta några hinder. Kommunen gör en slutkontroll av husgrundsplaceringen så det är därför extra viktigt att aldrig tappa husgrundens placering. Detta är dock något vi hjälper dig med hela vägen om du anlitar oss.

Husgrunder – val av grund

Det finns ett antal olika husgrunder att välja på och hustyp och mark avgör också hur varje projekt utformas. Varje husgrundstyp har både sina nackdelar och fördelar. Om du önskar hjälpa och någon att rådfråga så bistår vi dig gärna gällande detta.  Det finns en rad punkter att tänkta igenom för att undvika fuktskador men även för att spara energi och göra huset så energisnålt som möjligt.

Tillsammans!

Att välja rätt?

Husgrunder – hur ska man välja rätt?

Valet av hus och husleverantör kommer att sätta sina begränsningar. Flera gånger är det dock så att huset konstruktion gällande om det behöver en bärande balk avgör  vilken husgrund som behövs. Skillnaden mellan exempelvis grundplatta och krypgrund är lite förenklat att betongplattan på marken är i sig bjälklaget.  För en krypgrund är bjälklagret själva krypgrunden.  Det finns för och nackdelar ekonomiskt på kort och lång sikt både för nybyggnationen och driften i de olika konstruktionerna. Vi reder gärna ut frågetecknen  vid ett möte tillsammans.

Husgrunder – vilka behov har du?

En nybyggnation av fastighet drar med sig flera åtgärder. Allt från markarbete till att schakta bort överblivna jordmassor till att anlägga husgrund till både bostad och garage exempelvis och ibland även till pool. Önskar du hjälp av någon som klarar av samtliga moment så är du välkommen att kontakta oss så ska vi hjälpa dig vidare samt genom dig en kostnadskalkyl . Du är alltid välkommen att höra av dig.

Gjuta Platta

Innan du kan bygga vidare så behövs flera gånger en gjuten betongplatta. Vi kan bistå dig med allt från förarbete och sprängning till myndighetskontakt. De som är oss behjälpliga är specialiserade.

Förberedelser

Innan gjutningen av betongplattan kan ske så behöver projektet förberedas väl. Man behöver säkerställa att armering och kantelement och betong finns till hands. Beroende på om huset ska byggas i trä eller betong eller vara ett eller flera plan avgör vidare linjelasterna. Dvs. hur stor belastningen blir kN/kvm. Vi hjälper dig hela vägen med dessa moment.

 Grundundersökning

Vid gjutning av betongplatta och nybyggnation så behöver man säkerställa markförhållandena. Dvs. kontrolla radon, grundvattenförhållande samt bärighet i marken. Vid svårare markförhållanden kan man behöva bygga en kompensationsgrundläggning och utföra pålning för att säkerställa betongplattan.  Pris på offerter baseras på normalförhållanden för mark och grundvatten. Visar det sig att man behöver gräva djupare och även använda mer dräneringsmaterial så blir även priset högre. Därför är det alltid bra att utföra en grundlig markundersökning innan.

Vi hjälper dig hela vägen

När du anlitar oss för gjutning av betongplattan så får du hela vår expertis och maskinpark till förfogande och vi utför alla förberedelser som behövs gällande kommunkontakt, maskiner, material och betongbil. Vi säkerställer att utsättning av husgrunden blir korrekt och att det blir godkänt vid slutkontroll från kommunen. Oavsett tomt och husgrund så kan vi bistå dig med schaktning, sprängning och övrigt markarbete. Vi kan även bistå dig med att omfördela jordmassorna inom din tomt. Så önskar du hjälp med gjutning av betongplatta så är du välkommen att kontakta oss så vi hjälpa dig vidare.

Brett sortiment

Bred kunskap

Flexibilitet

Nära kundrelationer

Sidor

Hem

Tjänster

Maskinpark

Dokument

Kontakt

Kontakt kontor

0454-50029

Mail: info@gfolkessons.se
org: 556587-2461

Gallerydavägen 172-48
375 91 Mörrum

Kontaktpersoner

Entreprenad & projekt
Jim: 0734-06 11 04

Administration & ekonomi
Robin: 0705-80 09 87

Lokalvård & trädgård
Pernilla: 0707-48 11 09

Sociala medier