Vatten & Avlopp

Vi på G Folkessons har under många år hjälpt fastighetsägare i Blekinge att åtgärda sina dåliga enskilda avlopp. Vi jobbar med avloppsprodukter från FANN VA-Teknik, en svensk tillverkare av enskilda avlopp sedan 1991. Produkterna är modulbaserade och tekniken bygger på naturens egna reningsmetod. Modultekniken gör att reningsprocessen blir effektivare samt att anläggningsytan minskas rejält. Avloppssystemen är markbaserade och passiva så långt det går – vi tror nämligen inte att husägare har avlopp som hobby. Därför ska avloppet byggas med så få rörliga delar och så lite teknik som möjligt. FANN VA-Teknik har sålt mer än 60 000 avlopp i Sverige och lämnar 10 års funktionsgaranti på komplett anläggning.

Tillsammans!

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi tar hand om hela processen från förundersökning och kontakt med kommunens miljökontor till färdig installation. I förundersökningen tar vi fram en situationsplan för installationen, dimensionering av anläggningen samt typritningar och gör en ansökan till kommunen. När tillståndet är klart utför vi installation och driftsättning. När anläggningen är installerad har vi en genomgång av din avloppsanläggning för dig som fastighetsägare, där vi går igenom skötsel, dokumentation och vårt serviceåtagande. Vi väljer alltid det bästa avloppssystemet utifrån din fastighets förutsättningar! G Folkessons är FANN Auktoriserad Entreprenör, vilket betyder att vi har genomgått utbildning och ständigt håller oss uppdaterade vad gäller regelverk och produktnyheter.

Enskilt avlopp

För att du ska kunna göra en bra kostnadskalkyl av din blivande bostad så krävs det att du har god kännedom om avloppet. Detta säger en del om hur mycket det påverkar din fastighet.

En icke godkänd avloppsanläggning måste åtgärdas

Ett avlopp som inte är godkänt behöver åtgärdas omgående. Därför behöver du veta vilka tillstånd som finns på avloppet och när detta tillståndet gavs. Har ditt avlopp tillräcklig kapacitet för kommande belastning? Finns det ritningar och serviceavtal och vad är driftkostnaden per år?

Enskilt avlopp – du som ägare är ansvarig

Som fastighetsägare står du som ansvarig för att avloppsanläggningen är driftsäker och godkänd och har alla tillstånd som erfordras.

Vatten och avlopp hänger ihop

När vi pumpar upp vatten från enskild brunn så är det grundvatten. När vi sedan släpper ut vattnet så är det viktigt att det renas från näring och bakterier innan det släpps ut i naturen igen. Risken är annars att både du och dina grannar kan få skador på ert dricksvatten. Vi utför kommunala VA-arbeten året runt.

enskilt avlopp – hur kan vi hjälpa dig?

Vi kan hjälpa dig hela vägen från anmälan av enskilt avlopp till anläggning och färdigställning och vi har alla kunskap och behörighet samt maskiner som behövs för att utföra arbetet korrekt och riktigt. Vi tar gärna fram referenser om du vill veta mer om hur vi löst tidigare projekt eller läs våra kundreferenser på vår webbplats.

Brett sortiment

Bred kunskap

Flexibilitet

Nära kundrelationer

Sidor

Hem

Tjänster

Maskinpark

Dokument

Kontakt

Kontakt kontor

0454-50029

Mail: info@gfolkessons.se
org: 556587-2461

Gallerydavägen 172-48
375 91 Mörrum

Kontaktpersoner

Entreprenad & projekt
Jim: 0734-06 11 04

Administration & ekonomi
Robin: 0705-80 09 87

Lokalvård & trädgård
Pernilla: 0707-48 11 09

Sociala medier