Rörfilmning

Varje dygn använder varje person ca 160 liter vatten. Vårt vatten i kall form är klassat som livsmedel. Till en fastighet rinner vattnet både från och till. Ditt vatten efter det är förbrukat ska rinna hela vägen tillbaka till reningsverket. Det är dock inte allt till och från strömning fungerar friktionsfritt.

Rörfilmning – Så jobbar vi

  Ett avloppssystem behöver kontinuerligt spolas för att motverka beläggningar, rost och eventuella stopp i rören.  Vid en rörfilmning eller så kallad TV-inspektion  av avloppsrör så går det till på följande vis. Vi börjar med att mata in ett specialanpassat kamerahuvud som är utrustad med en ljuskälla. Kamerahuvudet är anslutet via fiberoptisk kabel till en huvudenhet. På detta vis kan vi inspektera insidan av avloppsrören och upptäcka eventuella läckor, stop samt kontrollera befintligt skick. Filmen kan vi sedan spara och lämna över till dig som kund som en del av dokumentationen.

Rörfilmning – underlag för renoveringsbeslut

  Om man misstänker läckage eller att man upplever kontinuerliga stopp i avloppet så kan det vara en god idé att göra en rörfilmning för att nå en konklusion om det föreligger några problem. Du kan också stå i valet om det ska ske en renovering av ett rörsystem eller inte. Där kan en rörfilmning ge en bra bild av vilket skick rörsystemet befinner sig i.

Tillsammans!

Svårfunna fel?

Rörfilmning kan upptäcka svårfunna fel

En rörfilmning kan ge en bild på detaljnivå som annars inte vore möjlig. Vi kan genom rörfilmning upptäcka sprickor, rörbrott, deformationer av rörsystemet men även ytskador, fogförskjutningar, vattenansamlingar samt främmande föremål eller rötter.

Rörfilmning av vatten & avlopp – kan vi hjälpa dig?

Upplever du att du har problem med vatten avlopp eller bara rent av önskar en besiktning av insidan av ditt rörsystem så är du alltid välkommen att höra av dig till oss för mer information så ska vi hjälpa dig vidare på bästa sätt. Kontroll av:

 • Sprickor
 • Rörbrott
 • Deformationer
 • Ytskador
 • Fogförskjutning
 • Vattenansamling
 • Inträngande fogtätning
 • Främmande föremål
 • Rotsprängning
 • Sedimentering
 • Ledningsrenovering
 • Beläggninga

Brett sortiment

Bred kunskap

Flexibilitet

Nära kundrelationer

Sidor

Hem

Tjänster

Maskinpark

Dokument

Kontakt

Kontakt kontor

0454-50029

Mail: info@gfolkessons.se
org: 556587-2461

Gallerydavägen 172-48
375 91 Mörrum

Kontaktpersoner

Entreprenad & projekt
Jim: 0734-06 11 04

Administration & ekonomi
Robin: 0705-80 09 87

Lokalvård & trädgård
Pernilla: 0707-48 11 09

Sociala medier