Dräneringsarbete

En fastighet som inte har fungerande dränering kan riskera att skadas av vattenskador samt mögel och fukt. Det kan också skapa sättningar i marken som kan ge skador på fastigheten. Även rostskador på armering och äldre rör är också en problematik som kan uppstå.

Dräneringsarbete  – vad behövs

Att dränera en husgrund innebär att det behöver göras grävning och markarbete. För att utföra arbetet korrekt och riktigt så krävs rätt typ av maskiner och verktyg. Vid ett dräneringsarbete så läggs även en del arbete på isolering av husgrunden. Till dräneringsarbetet tillkommer givetvis dräneringsmaterialet som behövs. Till sist så gör man återfyllnad och återställning. Samtliga dessa moment har vi på G Folkessons kompetens, maskiner och material för och vi gör det på beprövad metod.

Att anlita en markentreprenör för att dränera husgrunden

En av fördelarna med att låta oss göra hela arbetet med dräneringen är att du kan lita på att det sker fackmässigt i samtliga steg i kedjan samt att det sker på beprövad metod. Ansvaret är mycket mer tydligt.

 

 

Tillsammans!

Utförande

När vi utför dräneringsarbeten

Vi utförande av dräneringsarbeten så börjar vi med att kontrollera markens beskaffenhet. Detta för att säkerställa och undvika att det skapas sättningar i huset och i marken när vi börjar gräva. Vi har även innan kontrollerat och gjort upp en plan för hur exempelvis rören ska dras till egen brunn eller till kommunens avloppssystem.

Dräneringsarbeten – begär ett prisförslag

Det ena dräneringsarbeten är ofta inte det andra likt. Visa fastigheter och tomter har svårare markförhållanden vilket ibland försvårar för grävaren att komma fram. Om du är intresserad av att få ett väl utfört dräneringsarbete som du kan lita på blir fackmässigt utfört så är du välkommen att kontakta oss för att möte så kan vi lättare hjälpa dig med en kostnadskalkyl. Du har även möjlighet vid ett dräneringsarbete att dra av 30% på arbetskostnaden genom ROT-avdraget. Vilket gör hela investeringen betydligt billigare. Du har dock inga skattelättnader för materialkostnaderna.

När kan det behövas dräneringsarbete?

Dräneringsarbeten kan vara väl investerade pengar om du exempelvis vill använda din källare till att torka tvätten i. Det kan också handla om att du ständigt märker att puts och färg släpper från väggen. Är fuktproblemen av grövre art så kan man ibland uppleva att det är svårare att andas. Samtidigt som det skapas en viss odör som kan sätta sig och börja vandra i fastigheten. Skulle det uppstå exempelvis mögel så kan det vara allvarligt för hälsan.

Brett sortiment

Bred kunskap

Flexibilitet

Nära kundrelationer

Sidor

Hem

Tjänster

Maskinpark

Dokument

Kontakt

Kontakt kontor

0454-50029

Mail: info@gfolkessons.se
org: 556587-2461

Gallerydavägen 172-48
375 91 Mörrum

Kontaktpersoner

Entreprenad & projekt
Jim: 0734-06 11 04

Administration & ekonomi
Robin: 0705-80 09 87

Lokalvård & trädgård
Pernilla: 0707-48 11 09

Sociala medier