Anläggning av Skogsvägar

Genom att anlägga exempelvis en skogsväg på dina marker så ökar värdet på skogen genom att du får färre körskador och avverkningskostnaderna sjunker då du kan avverka året runt. Det blir med andra ord mycket enklare att ta sig ut i dina marker.  Det är alltid attraktivt att avverkningsarbetet blir mindre kostsamt samt att virket kan hämtas i rätt tid till timmerindustrin.

Anläggning av skogvägar – håller i många år

Oberoende om du har avverkningsmogen skog eller ungskog så har du en väg som du kan nyttja många år framåt. Att anlägga en skogsväg underlättar både för kommande avverkningar men även när du behöver komma åt dina marker för exempelvis skogsvård.  Har du jaktarrende som du har uthyrt så kommer jaktlagen och kanske även du ha betydligt bättre möjligheter att få ut skjutet högvilt ur skogen. Att anlägga en skogsväg är helt enkelt en god investering på flera plan.

 Att planera och anlägga skogsväg

Att planera och anlägga en skogsväg kan både minska och höja miljöpåverkan på området. Anläggningen av skogsvägen ska vara genomtänkt till terrängen.  En balansgång mellan att skogsvägen ger optimal betjäning samtidigt som miljöpåverkan minimeras. När du anlitar oss så gör vi vårt bästa för att tillgodose både våtmark och nyttjar höjdryggar samt prioriterar i den mån det går mark med naturlig dränering. Samt med största försiktighet  för att aldrig skada forn och kulturlämningar så de förblir helt orörda.

Tillsammans!

Vad gäller?

Vattnet påverkar anläggningen av skogvägar

Vid anläggning av skogsvägar behöver man alltid ta hänsyn till omkringliggande vattendrag och sjöar. Samt att eventuella vändplaner som skapas är på väl avstånd från bäckar och stränder. Det finns även riktlinjer för vad som gäller för vägdiken och skogsdiken vid anläggning av skogsvägar. Om anläggningen av skogsvägen skulle kunna påverka djurlivet så har vi möjlighet att bygga vattenpassager och vägtrummor för att inte stoppa djuren till exempelvis vattendrag.

Vad gäller i övrigt vid anläggning av skogsväg?

Planerar du att anlägga en skogsväg som är större än en halv hektar så ska det anmälas till skogsstyrelsen. Det är i övrigt vägen syfte som avgör om anmälan ska hanteras av skogsstyrelsen eller länsstyrelsen.  Vi hjälper hela vägen med detta. Går du i planer av att vilja anlägga väg så är du välkommen att kontakta oss för ett möte.

Brett sortiment

Bred kunskap

Flexibilitet

Nära kundrelationer

Sidor

Hem

Tjänster

Maskinpark

Dokument

Kontakt

Kontakt kontor

0454-50029

Mail: info@gfolkessons.se
org: 556587-2461

Gallerydavägen 172-48
375 91 Mörrum

Kontaktpersoner

Entreprenad & projekt
Jim: 0734-06 11 04

Administration & ekonomi
Robin: 0705-80 09 87

Lokalvård & trädgård
Pernilla: 0707-48 11 09

Sociala medier